ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ ครั้งที่ 1 ประจำงบประมาณปี 2563

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ ครั้งที่ 1 ประจำงบประมาณปี 2563 โดยนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีสมาชิกสภา , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้เข้าร่วม เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะ ตามนโยบาย ” นครลำปางเมืองสะอาด ” โดยในปี 2563 ลำปางมีเป้าหมายเป็น “เมืองปราศจากโฟม” ให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเรื่องการงดใช้โฟม ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ ส่งเสริมกิจกรรม “จังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม” รณรงค์ให้ประชาชนทำความสะอาดโดยเริ่มจากบ้านตนเอง และส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา…

Related posts