พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ ๑๐ รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ ๑๐ รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ( ชุมชน 1) โดยได้รับเกียรติจากนายนิมิตร ผดุงศิลปไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธี ก่อนที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”บริเวณสวนสาธารณะ @ maemoh หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เมาะ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ