พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

…วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแม่เมาะ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
…เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และ นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ
…ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด ๘.๒๕ x ๑๑.๗๕ นิ้ว จำนวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผ่น เพื่อมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อไป…

Related posts