ฟุตซอลกระชับความสัมพันธ์ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงานเทศบาล

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยการนำของ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตซอล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ส่วนราชการ ได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร โดยในถือโอกาสในทุกวันพุธเน้นย้ำให้มีการเล่นกีฬาดังกล่าว หรือตามความสนใจ หลังจากเลิกงาน การออกกำลังกายจะช่วยให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงาน ห่างไกลจากโรคร้าย และมีสุขภาพแข็งแรงต่อไป โดยในการเล่นกีฬาในครั้งนี้นั้นถือได้ว่า มีทั้งความสนุกสนาน นอกจากนี้เทศบาลตำบลแม่เมาะยังเชิญชวนน้องๆเยาวชน มาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ทำกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตซอล ณ สนามฟุตซอลสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะอีกด้วย…

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยการนำของ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ เมื่อ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ