ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่เมาะ ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสวัสดิการสังคม นำกลุ่มผู้สนใจกิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเพาะเห็ด เดินทางไปศึกษาดูงานที่อินทรีย์ฟาร์ม บ้านนาคตแพะ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

..ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่เมาะ ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสวัสดิการสังคม นำกลุ่มผู้สนใจกิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเพาะเห็ด เดินทางไปศึกษาดูงานที่อินทรีย์ฟาร์ม บ้านนาคตแพะ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งนำโดย นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายเมธา แก้วสุทธิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ และสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ด
…ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้ทางด้านการเพาะเห็ดอย่างถูกวิธีและสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยงบประมาณไม่มาก สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกทาง ซึ่งได้รับความรู้และกระบวนการผลิต การสาธิตการเพาะเห็ดขอนและเห็ดนางฟ้า รวมถึงความรู้เทคนิคการดูแลและปัจจัยสำคัญในการบริหารฟาร์มหรือการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา…

Related posts