เทศบาลตำบลแม่เมาะ มอบจักรยานจำนวน ๒ คัน ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอ เป็นตัวแทนของอำเภอแม่เมาะ รับมอบ เพื่อนำไปร่วมกิจกรรมของกาชาดจังหวัดลำปาง เนื่องในงานฤดูหนาว และของดีนครลำปาง ๑๔ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันพุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยการนำของนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นางพรธนา พฤกษ์วราภรณ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลแม่เมาะ มอบจักรยานจำนวน ๒ คัน ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอ เป็นตัวแทนของอำเภอแม่เมาะ รับมอบ เพื่อนำไปร่วมกิจกรรมของกาชาดจังหวัดลำปาง เนื่องในงานฤดูหนาว และของดีนครลำปาง ๑๔ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Related posts