โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวันที่ 7 กันยายน 2560 เมื่อเวลา 08.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มอบหมายให้ นางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิเปิดโครงการฯ ซึ่งมี นางเอมอร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นางเกวลิน บัวสีดวงรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ ที่ได้มาให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงนโยบายและแนวทาง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนระดับอำเภอ จังหวัด ประเทศ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้นำชุมชนในตำบลแม่เมาะ ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมเมาหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ ” ชุมชนปลอดขยะ ” บ้านดงอินตา อ.แม่ใจ จ.พะเยา และ ดูงานกาจัดการขยะของบ้านโปร่งศรีนคร ” หมู่บ้านปลอดขยะ ” อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560ณ โดยมีผู้นำชุมชนในตำบลแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวันที่ 7 กันยายน 2560 เมื่อเวลา 08.30 น. นาย…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 7 กันยายน 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts