มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายพนมพร ตุ้ยกาศ  นายอำเภอแม่เมาะ และ นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายอำเภอแม่เมาะ ในวันนี้ ณ บ้านพักนายอำเภอแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายพนมพร ตุ้ยกาศ  นายอำเภอแม่เมาะ และ นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายอำเภอแม่เมาะ ในวันนี้ ณ บ้านพักนายอำเภอแม่เมาะ เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านา…

Related posts