ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบลแม่เมาะฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ให้ได้รับรางวัลศูนย์มาตรฐานการนวดไทย “ระดับยอดเยี่ยม” ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นำทีมรับรางวัลโดย นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ รับมอบจาก นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Related posts