การประชุมคณะกรรมการมีส่วนร่วมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมีส่วนร่วมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตำบลแม่เมาะ ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลการสำรวจเส้นทางน้ำและข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์บริเวณข้างลำห้วยในเขตตำบลแม่เมาะ โดยคณะทำงาน และ พิจารณาวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและงบประมาณ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมีส่วนร่วมด…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ บน 19 ตุลาคม 2017

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts