เก็บกวาดขยะและเศษกระทงเพื่อรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

เช้านี้…เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมกันเก็บกวาดขยะและนำกระทงที่มีประชาชนนำมาลอยกันตามประเพณี เนื่องในงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา..ซึ่งปีนี้มีจำนวนกระทงประมาณ 800 กระทง ประกอบด้วยกระทงที่ทำมาจากธรรมชาติและวัสดุที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในสระน้ำฯ เช่น โฟมประมาณ 20 กระทง กระทงที่ทำมาจากขนมปังอีกหลายกระทง เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเรือท้องแบนลงสระเพื่อเก็บกวาดเศษขนมปังชิ้นที่ถูกกระจัดกระจายทั่วบริเวณ อีกทั้งเร่งทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนที่จะมาใช้พื้นที่นี้ในการออกกำลังกายในช่วงเย็นต่อไป…

ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts