วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณบริเวณหอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณบริเวณหอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

Related posts