การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับอำเภออย่างสมบูรณ์และเต็มรูปแบบ // กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม

การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับอำเภออย่างสมบูรณ์และเต็มรูปแบบ // เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม โดยมีนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างในระยะต่างๆ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ให้คณะกรรมการทราบ อีกทั้งพิจารณาการออกแบบโครงการระยะต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์การแสดงและการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริง จัดประชุม ณ หอศิลปศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา…

Related posts