วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดยนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ประธานในพิธี ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts