กำหนดการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอแม่เมาะ (อาคารจำป่าแดด) เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป…

Related posts