เปิดให้บริการน้ำดื่มสะอาด วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นี้เป็นต้นไป ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และระเบียบการใช้บริการใหม่ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น. ณ จุดให้บริการน้ำดื่มสะอาด (หน้าโรงพยาบาลแม่เมาะ )

…การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สังคมและสุขภาวะอนามัย ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ จุดบริการน้ำดื่มสะอาด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ยินดีอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง // ล่าสุดนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ทีมบริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ โดยเฉพาะการบริหารงานของ นางเอมอร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติวเข้มการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลและแบคทีเรีย ตลอดจนการป้องกันการปนเปื้อนสารต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ณ โรงพยาบาลแม่เมาะ …ก่อนที่จะให้บริการอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นี้เป็นต้นไป ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และระเบียบการใช้บริการใหม่ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น. ณ จุดให้บริการน้ำดื่มสะอาด (หน้าโรงพยาบาลแม่เมาะ )
…อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลแม่เมาะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการให้บริการครั้งนี้พี่น้องประชาชนทั่วไปจะได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนในการใช้บริการอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนร่วมต่อไป…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts