เปิดให้ลงทะเบียนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว เพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

🔴 เปิดให้ลงทะเบียนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว เพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

 กรอกแบบสำรวจออนไลน์ ที่นี่ > https://forms.gle/NcLDmdYiwA7JjMkW6

🔴 ตรวจสอบรายชื่อท่านที่ลงทะเบียนแล้วที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HNUE9zlA6HQd49FKVXxnpppH1c5MeBMmM4AWhH4Zy6o/edit?usp=sharing

🔴 หมายเหตุ : ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ และมีสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะเท่านั้น เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.054340104 ต่อ 124 ในวันและเวลาราชการ จ-ศ เวลา 08.30 -16.30 น.

Related posts