23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
*****************************************************
📌วันนี้ (23 /10/63) เวลา 07.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน”วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศไทย จัดขึ้น ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ โดยนายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอหัวกลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการนายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้…
🔴 โดยวันนี้เป็นวันที่คนไทยรู้จักกันดี คือวันที่พระองค์ทรงประกาศ “เลิกทาส” ตั้งแต่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 และห้ามมีการซื้อขายทาสในประเทศไทยอีก
🌷เทศบาลตำบลแม่เมาะและคณะเจ้าหน้าที่ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โอกาสนี้
ภาพ/ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts