ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560

สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts