ยินดีต้อนรับ (หน้าหลัก)

Latest Posts
ประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจ กับโครงการขยายไหล่ถนน บริเวณซอยกลาง ตลาดซอย 5 บ้านใหม่นาแขม ล็อกใหญ่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึง ซอย 13กิจกรรม “Big Cleaning Day กิจกรรมแผ้วถาง และ กำจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณไหล่ทาง บริเวณถนนสายแยกหางฮุง (ศาลาแก้วมาลา – คลองส่งน้ำกฟผ. )โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564เทศบาลตำบลแม่เมาะ มอบแท็งก์น้ำให้กับชมรมวู้ดบอลและเปตองตำบลแม่เมาะ เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ สาธารณะประโยชน์ ณ สนามชั่วคราว ด้านหน้า สภ.แม่เมาะ
PR - ขยายไหล่ทาง
136406802_3255325231390104_2914372832068057741_n
ปกอบรมโครงการ
สไลด์
jad-1
jad-2
previous arrow
next arrow

 

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหากิจกรรมเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหาประกาศเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกตรวจสอบ)

ค้นหาข่าวรับสมัครงานเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

แบบสอบถามนี้มีความประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ฟังเกี่ยวกับรายการเทศบาลพบประชาชน ที่เป็นสาระความรู้ รายการประเภทข่าว และรายการบันเทิง ตลอดจนคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนารูปแบบรายการที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งการตอบข้อคำถามต่อไปนี้ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ท่านโปรดอ่านและพิจารณารายการข้อคำถามในแต่ละข้อ และเลือกในคำตอบให้ตรงกับระดับความถึงพอใจที่ท่านมีต่อคำถามนั้นดาวน์โหลดสปอตประชาสัมพันธ์ 3 เก็บ 3 โรค โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา