มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 7

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 จากโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ จำนวน 165 คน โดยภายในพิธีได้มีการร้องเพลงมาร์ทของโรงเรียนและรุ่นน้องร่วมแสดงความรักความผูกพันที่ดีให้แก่รุ่นพี่ คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานต่างภาคภูมิใจในศักยภาพของการศึกษาโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้ปกครองขึ้นกล่าวความรู้สึก และนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานในพิธีได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นอนุบาลอีกด้วย

Related posts