ประชุมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนอำเภอแม่เมาะ รวม 5 อปท.

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประชุมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ รวม 5 อปท. ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหาร จนท.ทุกอปท. กองทุนพัฒนาไฟฟ้ารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมห้วยคิง เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts