เชิญชวนร่วมโครงการ ” มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “

เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลแม่เมาะ หรือ ท่านที่สนใจร่วมโครงการ ” มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ” โดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ รับบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ซึ่งจะดำเนินการส่งรวบรวมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ซึ่งมีบริษัท นานมีบุ๊คส จำกัด ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อจะนำรายได้จาการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อการสอนเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ สถ.ที่คาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ดังนั้นจึงของเรียนเชิญพี่น้องประชาชนและท่านที่สนใจร่วมบริจาคมือถือเก่า ได้ที่จุดรับบริจาคในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ ดังต่อไปนี้
– สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ
– โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ

หรือ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่มเมาะ โทร 054-340104 ต่อ 135

Related posts