ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมระหว่างบ้านห้วยคิง หมู่ 6 ถึง บ้านหางฮุง หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมระหว่างบ้านห้วยคิง หมู่ 6 ถึง บ้านหางฮุง หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

View Fullscreen

Related posts