เทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่กำลังวนกลับมาอีกครั้ง หลายคนกำลังวางแผนเดินทางไกล เพื่อกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กับครอบครัว ทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ขอแนะนำหลักการ ” 3 มอง 2 ปฎิบัติ ขับขี่เชิงป้องกัน ” เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยความปรารถนาดี โดย เทศบาลตำบลแม่เมาะ…

#กลับบ้านปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุด เทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่กำลังวนกลับมาอีกครั้ง หลายคนกำลังวางแผนเดินทางไกล เพื่อกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กับครอบครัว ทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ขอแนะนำหลักการ ” 3 มอง 2 ปฎิบัติ ขับขี่เชิงป้องกัน ” เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยความปรารถนาดี โดย เทศบาลตำบลแม่เมาะ…

Related posts