ประชุมผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช 2562

เทศบาลตำบลแม่เมาะ พบปะและประชุมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง // นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มอบหมายให้นายธันย์ นุชนิยม พร้อมด้วย นายชินภัทร วงศ์เปี้ย เลขานุการฯ และ นายสมเดช ธิแก้ว ประธานผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ เข้าพบปะและชี้แจงเรื่องดัังต่อไปนี้ให้ผู้สูงอายุทราบ
– กิจกรรมส่งท้ายปี สวัสดีปีใหม่
– การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุยิ้ม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563
– เปิดเรียนในปีการศึกษาใหม่โรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
– กิจกรรมมอบวุฒิบัตร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
และในที่ประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมรับฟังการประชุมกันอย่างเนืองแน่น ณ อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ ( ข้างวัดเมาะหลวง ) หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts