เทศบาลฯร่วมเป็นเกียรติเปิดงานตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนฯ ” เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี ๓ “

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มอบหมายให้นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดงานตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนฯ ” เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี ๓ ” ซึ่งในงานนี้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชน กิจกรรมการนวดตอกเส้น กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง ” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PM ๒.๕ /ตอบปัญหาชิงรางวัล ” ซุ้มอาหารเพื่อสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ๒ วัน คือวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดห้วยคิง และวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านข่วงม่วง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts