ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ด่วน…!…ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ ตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ จำนวน 3 คน โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่รับสมัคร และ ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องสำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts