การประกวดขบวนวัฒนธรรม ปี 2561

หากท่านมีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หลักเกณฑ์การประกวดขบวนวัฒนธรรม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดย เทศบาลตำบลแม่เมาะ งานนี้มาร่วมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนของท่าน ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ ตื่นตาตื่นใจกับขบวนสวยงามของแต่ละหมู่บ้าน หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร.๐๕๔-๓๔๐๑๐๔ ต่อ ๑๓๗ หรือมือถือ ๐๙๐-๒๕๓๒๖๔๗ นางมนัสนันท์ หมื่นสวัสดิกูร…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts