ผลการประกวดภาพถ่าย ” ย้อนตำนานแผ่นดินหวิด ” เนื่องในงาน ” ท่องเที่ยวแผ่นดินหวิดและสรงน้ำพระธาตุขอุปคำ ” ประจำปี 2560

ผลการประกวดภาพถ่าย ” ย้อนตำนานแผ่นดินหวิด ” เนื่องในงาน ” ท่องเที่ยวแผ่นดินหวิดและสรงน้ำพระธาตุขอุปคำ ” ประจำปี 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวแผ่นดินหวิดบ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ