ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดวันในสมัยประชุม

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดวันในสมัยประชุม

View Fullscreen

Related posts