อำเภอแม่เมาะ ถวายผ้ากฐินสามัคคี

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะ โดยมีนายนิมิตร ผดุง…

Read More

ทต.สิริราชดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่เมาะ สารปรับปรุงดินฮิวมัส

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม…

Read More

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปน้ำพริกเผาบ้านเวียงสวรรค์

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเมธา แก้วสุทธิ นักบริหาร…

Read More

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยนายปวงธรรม อุไรวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีห…

Read More

พิธีต่อไฟหลวงถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ประธานพิธีถวายพระเพลิงจุดไฟหลวงพระราชทาน จากโคม…

Read More

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พสกนิกรอำเภอแม่เมาะ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์

09.00 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2560 อำเภอแม่เมาะเริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน พสกนิกรชาวอำ…

Read More

ประมวลภาพการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ อ.แม่เมาะ

ทุกส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่สำคัญ สำหรับพิธีถวาย…

Read More

การประชุมคณะกรรมการมีส่วนร่วมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.30 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ประธานเปิด…

Read More