ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts