โครงการเทศบาลตำบลแม่เมาะพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บ้านปงชัย หมู่ที่ ๕ (ศาลาวัดบ้านปงชัย) ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลแม่เมาะพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ณ บ้านปงชัย หม…

Read More

โครงการวันเยาวชนตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2563 จัดโดย l สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 09.30 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ได้เปิดโครงการ…

Read More

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก…

Read More