โครงการวันเยาวชนตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2563 จัดโดย l สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 09.30 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ได้เปิดโครงการวันเยาวชนตำบลแม่เมาะ โดยได้รับเกียรติจากนายการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสวัสดิการสังคม และผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และการใช้อารมณ์ร่วมกับเหตุผลของวัยรุ่น ช่วงที่สองเป็นการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทั้ง 3 วัย ที่ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีตัวแทนจากกลุ่มวัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ และวัยรุ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองอ้อม ชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คุณลุงสมเดช ธิแก้ว ประธานผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ และ คุณฤทัยชนก มูลพุ่มสาย เยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปาง ปี 59 มาเป็นตัวแทนในการเสวนาบนเวที ในหัวข้อ ” ทัศนคติกับคำว่าวัยรุ่น ในช่วง 3 วัย ” ว่ามีทัศนคติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในปัจุบันอย่างไร มีความคิดเห็นในการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกไปในทิศทางใดและมีกลไกการพัฒนาอย่างไร รวมทั้งมองอนาคตของเด็กและเยาวชนในตำบลแม่เมาะไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งการจัดโครงการนี้ขึ้นต่างได้รับความสนใจต่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี จัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการสาขางานเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ภาพข่าวโดย : รองอ้อมฯ
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts