พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

เมื่อเวลา ๑๘.๓๐ น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
– สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ
– กฟผ.แม่เมาะ
– สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
– โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน๑)
– ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ
– สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ
– ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ
– อบต.จางเหนือ
– โรงพยาบาลแม่เมาะ
– เทศบาลตำบลแม่เมาะ
– อปพร.ตำบลแม่เมาะ
– โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โดยตัวแทนหน่วยงาน ได้นำพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ ก่อนที่ประธานในพิธีจะได้ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อต่อเทียนให้กับผู้ร่วมพิธี กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑) เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts