ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่ซีลประเภท 3 ซอยเสริมมิตร หมู่ที่ 5 ถึง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านห้วยรากไม้-บ้านเมาะสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราสเลอรี่ซีลประเภท 3 ซอยเสริมมิตร หมู่ที่ 5 ถึง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านห้วยรากไม้-บ้านเมาะสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

View Fullscreen

Related posts