ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารอเนกประสงค์ (หน้าบ้านนายสมหวัง) บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเส้นหลักหน้าประปาหมู่บ้าน ถึง ซอยท้ายวัด ...
อ่านเพิ่มเติม