ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน และปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมตามแนวนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน และปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมตามแนวนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

View Fullscreen

Related posts