ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยเป็ด บริเวณข้างสะพานเชื่อมจักรยาน บ้านห้วยเป็ด หมู่ 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยเป็ด บริเวณข้างสะพานเชื่อมจักรยาน บ้านห้วยเป็ด หมู่ 1

View Fullscreen

Related posts