ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลฯ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา..

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลฯ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๖๑…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ เมื่อ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2018

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

 

Related posts