ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำสายบ้านนางแสงจันทร์ ขัดจา ถึง บ้านนายเพชร เครือแก้ว หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำสายบ้านนางแสงจันทร์ ขัดจา ถึง บ้านนายเพชร เครือแก้ว หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

View Fullscreen

Related posts