บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2560

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำทีมโดย นายชูชีพ บุนนาค คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ พร้อมทั้งนำเครื่องจักรกลงานดินและถนนของเทศบาลฯ ปรับพื้นที่ และเก็บเศษใบไม้ และขยะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related posts