ประชุมคณะกรรมศูนย์วัฒนธรรมดูแบบก่อสร้างในปีงบประมาณปี ๒๕๖๓

…ศิลป์ร่วมสมัยนำมาประยุกต์กับการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะ // เทศบาลตำบลแม่เมาะ คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะ ได้มีการประชุมเพื่อดูการนำเสนอของกองช่างทีมออกแบบการก่อสร้างอาคารในหลายๆรูปแบบที่จะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้
…เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะ เข้าร่วมประชุม ในการพิจารณาแบบการก่อสร้างอาคารต่างๆในศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ กองช่างยังบอกอีกด้วยว่าจะทำให้มีความสมบูรณ์และเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นจุดนัดพบด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์การแสดงและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับอำเภอให้มีความทันสมัย มีความเป็นสากลผสมเข้ากับล้านนาประจำถิ่น และเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างแท้จริง พร้อมทั้งเป็นสถานที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมในอนาคตต่อไป…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts