วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ศูนย์ประสานงานและการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่รับสมัครฯ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=maemohelection&set=a.337620871875466
———————————–
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง :
เว็บไซต์ > https://www.facebook.com/maemohelection
เพจ : https://www.facebook.com/maemohelection

Related posts