ร่วมเแสดงความยินดีและส่งผู้อำนวยการกองช่าง นายธีทัต ธรรมธิกูล ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วันที่ ๒ ตุลาคม 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมเดินทางแสดงความยินดีและส่งผู้อำนวยการกองช่าง นายธีทัต ธรรมธิกูล ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะฯ อีกทั้งได้แสดงความยินดีพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ นายธีทัต ธรรมธิกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts