อำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญชวนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม ” พัฒนาลำน้้ำ คู คลอง ” ตามโครงการจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ในวันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะสถานี บ้านเมาะสถานี หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญชวนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม ” พัฒนาลำน้้ำ คู คลอง ” ตามโครงการจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ในวันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะสถานี บ้านเมาะสถานี หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Related posts